Uppdrag och instruktion

Senast ändrad: 04 oktober 2023

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) är en centrumbildning för kunskapsförmedling mellan forskare, lärare och andra berörda vid SLU och andra universitet, samt med externa intressenter nationellt och internationellt.

Epoks verksamhetsområde är ekologiskt lantbruk och innefattar hela livsmedelssektorn från produktion till konsumtion i såväl ett svenskt som ett nordiskt och internationellt perspektiv.

Epok har i uppdrag att inom området ekologisk produktion och konsumtion:

  • opartiskt och allsidigt syntetisera, sammanställa och förmedla vetenskapliga rön såväl inom akademin som gentemot externa intressenter och beslutsfattare

  • initiera och samordna forskning med fokus på tvärvetenskapliga ansatser

  • samverka med ämnesnära intressenter

  • bidra i SLU:s utbildningar inklusive uppdragsutbildning och kompetensutveckling åt externa uppdragsgivare

Verksamheten ska bidra till:

  • att beslut av olika aktörer inom området ekologisk produktion och konsumtion kan fattas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

  • en hög kvalitet i forskning inom området ekologisk produktion och konsumtion

  • ökad hållbarhet i ekologisk produktion och därmed till ökad hållbarhet i hela livsmedelskedjan

Kontaktinformation

Postadress:
Box 7043
750 07 Uppsala

Besöksadress: Ekologihuset, Ulls väg 16, SLU, Uppsala

E-post: epok@slu.se