Projektlista 2002 - 2004

Senast ändrad: 04 september 2020

Några av projekten är samfinansierade

Omsättning av växtnäringsämnen och kretslopp

Ekologiska odlingssystems ekologi och växtskydd

Optimering av produktionssystem med husdjur


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44