Projektlista 2002 - 2004

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Några av projekten är samfinansierade

Omsättning av växtnäringsämnen och kretslopp

Ekologiska odlingssystems ekologi och växtskydd

Optimering av produktionssystem med husdjur


Kontaktinformation