Ökad avkastning i ekologiskt lantbruk – till vilket pris?

Senast ändrad: 05 december 2023
Närbild på ax av sorten svart emmer.

Ökad avkastning inom ekologisk produktion kan leda till lägre miljöpåverkan per producerad vara och vara ett bra sätt att möta den ökande efterfrågan som finns på ekologiska produkter. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras.

I en nyligen publicerad översiktsartikel diskuteras möjligheter och risker med olika strategier för att öka skördarna och djurens produktion. Vilka blir konsekvenserna för biologisk mångfald, växthusgasutsläpp, näringsförluster, markbördighet, djurhälsa och djurvälfärd, närings- och hälsoaspekter på livsmedlen samt för lantbrukarens lönsamhet?

Panelsamtal med Elin Röös, EPOK & Institutionen för energi och teknik, SLU; Axel Mie, EPOK & KI; Maria Wivstad, EPOK; Eva Salomon EPOK & RISE; Magdalena Åkerfeldt, EPOK & Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU & Karin Ullvén, EPOK.

Tid: 12.00–13.00, 22 maj 2018 (seminariet startar 12.00, lunchsmörgås serveras från 11.30 för dem som deltar på plats i Alnarp).