Hur ska ansvaret för miljön fördelas?

Senast ändrad: 06 december 2023

Professor Bengt Brülde, Göteborgs universitet. Lunchseminarium arrangerat gemensamt av Framtidens lantbruk och EPOK vid SLU i Uppsala 3 maj 2016.

Låt oss utgå från tanken att alla som har möjlighet att bidra till en bättre miljömässig utveckling också bör göra detta, oavsett vilken aktör det är fråga om. Frågan uppstår då vilket ansvar olika typer av aktörer har för miljön, och vilken aktör (om någon) som ska betraktas som huvudansvarig. Vilket ansvar har vi som individer (till exempel i egenskap av medborgare, konsumenter eller sparare), vilket ansvar har politiken, och vilket ansvar har företag och myndigheter? Fokus kommer att ligga på klimatfrågan och ansvaret för klimatet.