Epoks referensgrupp

Senast ändrad: 06 december 2023

Epok har en referensgrupp som ska komma med inspel till och synpunkter på verksamheten. Referensgruppen är en viktig kontaktyta mot de myndigheter, organisationer och andra målgrupper som Epok ska kommunicera med.

Ordförande

Johanna Spångberg, föreståndare Epok

Ledamöter

Anna Linnell, Hushållningssällskapet

Åsa Domeij, Axfood

Jenny Borling Welin, KRAV

Gun Ragnarsson, Ekologiska lantbrukarna

Birgitta Johansson, Jordbruksverket

Josefin Hjort, Havs- och Vattenmyndigheten

Susanne Johansson, Formas

Mattias Norrby, Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Ulf Nilsson, Fritidsodlingens riksorganisation, FOR 

Alexandra Davidsson, Medveten konsumtion

Britta Ekman, Livsmedelsverket