EPOK:s referensgrupp

Senast ändrad: 09 november 2017
referensgrupplogo.jpg

EPOK har en referensgrupp som ska komma med inspel till och synpunkter på verksamheten. Referensgruppen är en viktig kontaktyta mot de myndigheter, organisationer och andra målgrupper som EPOK ska kommunicera med.

Ordförande

Maria Wivstad, föreståndare EPOK

Ledamöter

Pia Björsell, Hushållningssällskapens förbund

Gun Ragnarsson, Ekologiska lantbrukarna

Auni Hamberg, Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Ann-Marie Dock Gustavsson/Elisabeth Ögren, Jordbruksverket

Josefin Hjort/Marie Berghult, Havs- och Vattenmyndigheten

Susanne Johansson, Formas

Kjell Malmlöf/Eve Roubinet, Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Per Baummann , Svensk Dagligvaruhandel

Anna Lilja, Konsumentföreningen Stockholm

Ulf Nilsson, Fritidsodlingens riksorganisation, FOR 

Linda Cederlund, Sveriges Konsumenter

Sidansvarig: Maria.Wivstad@slu.se