Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2018

Senast ändrad: 11 januari 2022

Swedish research on organic food and farming 2008–2018. Uppdaterad november 2018. En sammanställning av den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen samt det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic.

Publikationen innehåller också en sammanfattning av den kartläggning av svensk ekoforskning som Maria Wivstad och Eva Hagström gjorde 2018. Läs hela kartläggningen här: Forskning om ekologiskt lantbruk – kartläggning, relevans och framtida behov