CORE Organic Research projects 2011–2016

Senast ändrad: 06 december 2023

Den första oktober 2014 ordnade EPOK på uppdrag av CORE Organic ett seminarium med syfte att låta projektledare dela med sig av kunskap från sina projekt och ge forskare chansen att nätverka med intressenter, finansiärer och varandra. Reaktionerna efter seminariet var övervägande positiva.

Titta på filmen om seminariet

Fjorton stora forskningsprojekt på på 45 minuter
I början av dagen fick varje projektledare från de 14 projekten tre minuter på sig att presentera sina viktigaste resultat. Därefter följde en workshop där projektledarna fick lite längre tid att diskutera med deltagarna som gick runt i smågrupper ...  Läs hela nyheten om arrangemanget här.

 

Alla 14 projekt presenteras på hemsidan för CORE Organic.

Läs också denna engelskspråkiga artikel om seminariedagen.

Ladda ned programmet för mötet här.