Niels Andresen

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Niels Andresen arbetar sedan 2020 på deltid för Epok. Niels har en lång bakgrund inom den ekologiska sektorn som forskare, rådgivare, lantbrukare och verksamhetsledare hos Ekologiska Lantbrukarna. Niels arbetar med frågor som rör ekologisk animalieproduktion.

Niels driver ett mindre jordbruk på cirka 30 hektar i Vinslöv i den skånska mellanbygden. På gården finns 30 nötkreatur, tre hästar, höns, hundar och katter. Niels har sina rötter i Danmark men har bott mer än halva sitt liv i Sverige vilket betyder att han enligt sig själv numera håller på Sverige om de båda länderna möts i fotboll.

Som forskare under 90-talet skrev Niels sin avhandling om integrering av svinproduktion och växtodling i ekologiskt lantbruk och var därmed en av de första att forska om ekologisk grisproduktion i Sverige. Därefter följde drygt femton år som rådgivare först vid Hushållningssällskapet i Kristianstad och sedan vid Jordbruksverkets rådgivningsenhet med ansvar för djurhållning inom ekologisk produktion.

– Huvuduppgiften var att överföra forskningsresultat till rådgivning och initiera utvecklingsprojekt inom området samt utbilda nya och erfarna rådgivare inom ekologisk produktion. Gruppen jag ingick i var länken mellan forskning, rådgivning och tillämpad kunskap, säger Niels.

Niels arbetade som verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna 2017-2019 och är i dag anställd som rådgivare på Hushållningssällskapet (HIR Skåne) med fokus på mjölkproduktion.

– Anpassad djurhållning med aktiva djur är en resurs som kan bidra till hållbara odlingssystem. I mitt uppdrag inom Epok fokuserar jag en del kring detta tema och under 2020 blir det en extra satsning på att lyfta forskningen inom betesdrift.

Niels ansvarar utöver forskaruppdraget för Epoks fortbildningskurs i ekologisk produktion.

 

 

Fakta:

Publikationer

Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?
Den här kunskapsöversikten sammanställer forskningsresultat för att undersöka hur djurvälfärden i ekologisk produktion är och hur det kan skilja sig från konventionell produktion. Eftersom djurvälfärd är ett komplext område finns det inga enkla svar, men här sammanställs resultaten med avseende på några av de viktigaste parametrarna hos våra vanligaste produktionsdjur. Vägen framåt för ekologisk produktion diskuteras i ett sista kapitel.