Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden

Senast ändrad: 11 december 2023

CUL stod för redaktörsskapet för "Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden" som gavs ut med fyra nummer per år i samarbete med nio nordiska forskningsinstitutioner och institut.

Tidskriftens syfte var att förmedla kunskaper från den nordiska forskningen inom ekologiskt lantbruk till forskare, rådgivare, lärare och lantbrukare. Huvudredaktör var Karin Ullvén.

I arkivet nedan kan ni ladda hem de utgivna temanumren. Vissa bilder har tagits bort eftersom vi inte saknar rättigheter till digital publicering av dessa bilder.

2/09  – Nordic Organic Conference (NOC)
1/09 – Jord & mark
3/08 – Utevistelse
2/08 – Klimat
1/08 – Nischgrödor & nya grödor
3-4/07 – Grönsaker
2/07 – Biodiversitet – odlad och ”vild”
1/07 – Innovationssystem och implementering av forskning
4/06 – Energiproduktion och resursanvänding
3/06 – Kretslopp
2/06 – Metodik i forskning, utbildning & rådgivning för ekologiskt lantbruk
1/06 – Djurhälsa, djurvälfärd & veterinärmedicin
4/05 – Grisproduktion
3/05 – Genmodifierade grödor
2/05 – Lokal produktion och konsumtion
1/05 – Växtskydd
4/04 – Självförsörjning och lokala resurser
3/04 – Målkonflikter i ekologisk djurproduktion
2/04 – Produktionsintensitet
1/04 – Utvecklingsstrategier och kommunikation för utveckling
4/03 –
3/03 – Ekologi i landsbygds- och livsmedelspolitik
2/03 – Grönsaker, frukt & bär
1/03 – Livsmedelssystem/Fødevaresystem
6/02 – Livsmedel/fødevarer: kvalitet, hälsa/sundhed, säkerhet & uthållig konsumtion
5/02 – Avel & förädling. Utsäde
4/02 –
3/02 – Ekonomi och marknad
2/02 – Kretslopp och näringsförsörjning
1/02 – Forskning och utbildning
7-8/01 – Forskningsmetodik
6/01 – Ogräs
5/01 –
4/01 – Köttproduktion & bete
3/01 – Potatis
2/01 –
1/01 – Foder
1/99 –


Kontaktinformation