Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat 2022

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Framsida av forskningsagenda. Vit text på lila bakgrund med foto av blandade bönor i bakgrunden.

”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat” har tagits fram i en bred process tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan och forskningen. Agendan ringar in, exemplifierar och sammanfattar forskningsbehov på både kort och lång sikt.

Epok har som ett av sina uppdrag att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Ett led i det arbetet är att formulera en forskningsagenda för olika målgrupper inom ekologiskt lantbruk; lantbrukare, rådgivare, näringsliv, organisationer för konsumenter och producenter, beslutsfattare, finansiärer och forskare.

Syftet med forskningsagendan är att:

 • bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är relevant för olika målgrupper
 • medverka till att forskning om ekologiskt lantbruk främjar ökad hållbarhet i både ekologiskt och annat lantbruk
 • identifiera forskning som behövs för att uppnå politiskt satta mål
 • främja samarbete och tvärvetenskap

Arbetet med agendan påbörjades 2020 med en enkät som skickades ut till praktiker, forskare och andra aktörer med goda insikter om läget inom ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Samma aktörer bjöds sedan in till två dagars öppen workshop 2021 och ett utkast till den nu publicerade agendan skickades ut på remiss runt årsskiftet 2021–2022 . Även forskningsfinansiärer har bjudits in och deltagit i arbetet.

Den förra svenska forskningsagendan för ekologisk produktion och ekologisk mat publicerades av Epok 2013 ”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 – forskningsutmaningar och kunskapsbehov inom ekologisk produktion och ekologisk mat”

Fakta:

Forskningsbehoven är i agendan uppdelade på följande teman

 • Sund jord och näring till växterna
 • Hållbar odling i fält, tunnlar och växthus
 • Agroekologiska lösningar för växtskyddet
 • Djuren i lantbruket
 • Produktion i vatten
 • Sorter och raser som håller i längden
 • Fokus på människorna
 • Teknik som gör skillnad
 • Hur vet vi vad som är hållbart?
 • Maten vi äter
 • Politik, konsumtion och marknad
 • Det visionära framtida lantbruket
 • Hur utvecklar vi kunskap?

Läs agendan här: Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat