Seminarium: Hur mår djuren i ekologisk produktion? - en kunskapsöversikt om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion

Senast ändrad: 05 december 2023
Sugga ger di till kultingar på grönt gräs.

Den 22 januari anordnade Epok ett seminarium om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion. Syftet med seminariet var att ge en uppdaterad överblick över djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion samt identifiera viktiga områden där det behövs utveckling och forskning. För dig som inte kunde närvara eller missade webbsändningen finns det nu möjlighet att se seminariet i efterhand.