Forskning och utveckling inom ekologisk produktion 4–5 mars 2015

Senast ändrad: 06 december 2023

Marknaden för ekologiska produkter växer. Hur kan forskningen stödja utvecklingen på marknaden och vilken forskning efterfrågar den ekologiska näringen för att kunna öka produktionen? Jordbruksverket och EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU anordnade 4-5 mars 2015 FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kunde mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Både svenska och internationella projekt presenterades.

LU EkoForsk och Hushållningssällskapet Örebro var med och tog fram programmet.

The turning point for the British organic milk market. William Waterfield, The Farm Consultancy Group

Odla och fodra

Odling av proteingrödor, möjligheter och begränsningar, erfarenheter från Danmark. Inger Bertelsen SEGES
Utfodring av proteingrödor till idisslare, möjligheter och begränsningar. Birgitta Johansson, SLU

Odla och fodra (växt)

Hur undviker vi rotpatogener i trindsäd. Finns det sortskillnader? Mariann Wikström, Agro Plantarum
Odla baljväxter till humankonsumtion. Fredrik Fogelberg, JTI och Per Modig, HIR Skåne
Baljväxter, statistik från Jordbruksverket
Rhizobium och sjukdomshämmande rotbakterier i åkerböna. Sadhna Ahlström och Björn Andersson.

Odla och fodra (djur)

Bättre proteinförsörjning med lokalproducerat foder. Annika Höjer, SLU
Hur uppnår vi hög självförsörjning i ekologisk mjölkproduktion – danska erfarenheter. Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening
How to succeed with grazing? William Waterfield, The Farm Consultancy Group
Nöbbelövs gård – mjölk direkt till marknaden på eget foder. Peter Nilsson, lantbrukare

Potatis

Sammanfaller marknadens efterfrågan på sorter med de som passar bäst i ekologisk odling? Jannie Hagman, SLU
Växtförädling med avseende på bladmögelresistens av potatis. Ulrika Carlson-Nilsson, SLU

Effektivare kväveutnyttjande

Viktigt med rätt timing i jordbearbetningen. Åsa Myrbeck, SLU
Rötning av biomassa höjer skördarna -resultat från ett odlingssystemförsök. Tora Råberg, SLU
Bästa sätt att gödsla med organiska gödselmedel till höstvete. Henrik Nätterlund HIR Skåne

Vad ska vi avla på inom ekologisk djurhållning?

Avelsstrategier för ekologisk husdjursproduktion. Anna Wallenbeck, SLU
Nu kommer den långsamväxande ekologiska kycklingen! Erik Hult, SweHatch AB

Förbättra djurhanteringen!

Så får du en säker djurhantering av nöt på bete. Lotten Wahlund, JTI
Tips och bra idéer för rastning av uppbundna kor. Bertil Pettersson Nötköttsrådgivaren i Väst

Bete och utevistelse - grisar

Lusern som bete till grisar. Malene Jacobsen, Århus universitet
Mobil grishydda i ständig utveckling! Magnus Nyman, Lindö, Källunda

Från forskning till marknad ToR

Att vara eller inte vara... ekolantbrukare. Camilla Eriksson, SLU
Kunskap, kompetens och kapacitet – vad behövs för att förverkliga Organic Swedens visioner? Mikael Robertsson, Mikrob Consulting
Framtidens utmaningar – trendspaning med Gunnar Rundgren, Grolink