Projektlista 2017 - 2019

Senast ändrad: 16 september 2022
Den ekologiska produktionen av gurka är mycket begränsad främst på grund av gurkmjöldagg, en sjukdom som orsakar svåra skördeförluster.

Några av projekten är samfinansierade

Fakta:

Utlysning av forskningsanslag via SLU Ekoforsk sker vart tredje år. Syftet är att genom fältforskning förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av ekologisk växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. 


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44