FoU-dagar 2023 – beredskap och försörjningsförmåga

Senast ändrad: 10 november 2023

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion som arrangeras av Jordbruksverket tillsammans med SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet. FoU-dagarna hålls i år som en hybrid-konferens den 25–26 oktober i Linköping. Årets tema är beredskap och försörjningsförmåga.

Läs en sammanfattning av dagarna på Jordbruksverkets webbplats: Forskning och utveckling inom ekologisk produktion 2023 med tema beredskap och försörjningsförmåga 

Presentationer 25 oktober

Inledande pass

Introduktion - Maria Tunberg

Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör

Ingrid Petersson, särskild utredare, utredningen En ny livsmedelsberedskap

Kateryna Shor, Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D) i Ukraina

Husdjur

Betydelsen av lantbrukets djur för flexibilitet i framtida svenska livsmedelssystem - Sigrid Agenäs

Mobil utfodringsanläggning för suggor - Ann-Kristina Lind

Betydelsen av en trygg uppväxtmiljö för värphöns - Josefina Zidar

Innovativa stallsystem - Elin Karlsson

Växtodling

Spannmålsodling i framtidens extremväder - Karin Gerhardt

Thermoseed åkerbönor och Rotröta åkerbönor - Mariann Wikström

Mobil gröngödsling till höstgrödor - Per Ståhl

Hållbarhet och ekonomisk nytta med mellangrödor - Henrik Nätterlund

Mellangrödor - Kerstin Andersson

Trädgård

Kompostering på gårdsnivå och om projektet SoilCom - Julie Schou Christiansen

Översättningar av ogräs till Julie Schou Christiansens presentation

Cover crops in vegetables - Mads Juul

Presentationer 26 oktober

Husdjur

Ekologisk djurhållning utan soja del 1- Niels Andresen

Ekologisk djurhållning utan soja del 2 - Niels Andresen

Sustainable and Responsible Digitalisation and AI in livestock production - Oleksiy Guzhva

Virtuella stängsel - Lotten Wahlund

Så påverkas köttkvaliteten - Elin Stenberg

Växtodling

Stinksot i höstvete - Therése Bengtsson

Sortblandning för friskare grödor - Velemir Ninkovic

Vallens många nyttor - Christel Cederberg

Scandinavian Seed - Oskar Gustafsson

Framtidens utsäde - Eva Johansson

Framtidens utsäde - Maria Norén.pdf

Trädgård

Produktion av ekologiskt köksväxtutsäde - Elisabeth Ögren

Främja produktionen av ekologiskt grönsaksfrö - Sidsel Birkelund

Hur man tar eget frö - Hans Gaffke

Gräs istället för ogräs i jordgubbar - Axel Benediktsson

Hortodagen 2023 Pauliina Jonsson

Avslutande pass

Environmental impacts of 25% organic land in the EU – a preliminary assessment - Nicolas Lampkin

Postersession

Lönsam vinbärsodling genom feromonbaserad kontroll av skadeinsekter - Olle Anderbrant

DNA-based soil analysis of Aphanomyces euteiches increases sustainable production of legume-based foods - Z. Omer m fl

Utveckling av DNA-baserad jordanalys för ärtrotröta ökar hållbar produktion av baljväxtbaserade livsmedel - Z Omer m fl

Influence of soilborne inoculum of Plasmodiophora brassicae measured by qPCR on disease severity of clubroot resistant cultivars of winter oilseed rape - A.C. Wallenhammar

Influence of soilborne inoculum of Plasmodiophora brassicae measured by qPCR on disease severity of clubroot resistant cultivars of winter oilseed rape - A.C. Wallenhammar

Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp - ElinKarlsson

Stråsädescystnematoder – underskattat hot i svensk spannmålsproduktion - Z. Omer m fl

Nya proteingrödor i Sverige - Iris Dahlin

Rödklöversorttypen mettenklee i hållbara växtföljder Eva Edin m fl

Historiska spannmål i framtidens mat - Karin Gerhardt

Djurvälfärd vid slakt - Josefine Jerlström m fl