Studentprojekt

Senast ändrad: 30 september 2022
Illustration av mikroskop.

Vill du skriva ditt självständiga arbete om Mälaren? Just nu finns flera förslag på projekt på institutionen för vatten och miljö.

Förslag på självständiga arbeten

Fler självständiga arbeten och mer information

Publicerade självständiga arbeten (ett urval)