Studentprojekt

Senast ändrad: 11 mars 2024
Illustration av mikroskop.

Vill du skriva ditt självständiga arbete om Mälaren? Just nu finns flera förslag på projekt på institutionen för vatten och miljö och institutionen för akvatiska resurser.

Självständiga arbeten

Här hänvisar vi till samlingssidor för alla självständiga arbeten vid institutionen för vatten och miljö, samt institutionen för akvatiska resurser. Bland dessa finns en hel del arbeten som har fokus på Mälaren.

Publicerade självständiga arbeten (ett urval)