Tidig upptäckt av organiska miljögifter i akvatiska ekosystem

Senast ändrad: 18 januari 2024
Solnedgång över sjö. Foto.

Varje år används cirka 300 miljoner ton konstgjorda (eller syntetiska) organiska ämnen vid tillverkning av industri- och konsumentprodukter. Stora mängder når sjöar, vattendrag och andra ytvatten, främst genom industriell verksamhet och genom avloppsvatten. Det här projektet syftade till att förbättra metoderna för att upptäcka organiska miljögifter.

För mer information gå till den engelska versionen av den här sidan.