Fyrisån: Vattentemperatur

Senast ändrad: 11 augusti 2021

Följande figurer över aktuella mätningar de senaste två månaderna i Fyrisån vid Flottsund finns:

Läs mer om hur sensorer används i forskningen och miljöövervakningen vid institutionen för vatten och miljö.

I figuren nedan visas temperaturen (°C) de senaste två månaderna i Fyrisåns mynning vid Flottsund. När temperaturen på våren är kring 5 °C förväntas aspen vandra upp. 

(Vid eventuella avbrott i dataöverföringen visas inte uppdaterade data.)