Fyrisån: Turbiditet

Senast ändrad: 11 augusti 2021

Följande figurer över aktuella mätningar de senaste två månaderna i Fyrisån vid Flottsund finns:

Läs mer om hur sensorer används i forskningen och miljöövervakningen vid institutionen för vatten och miljö.

I figuren nedan visas turbiditeten (FNU) de senaste två månaderna i Fyrisåns mynning vid Flottsund. (Vid eventuella avbrott i dataöverföringen visas inte uppdaterade data.)