Restaurerade våtmarker - punktkällor för metanavgång och kvicksilvermetylering?

Senast ändrad: 02 januari 2024
Hålmyran med hjortron

Detta projekt studerar om restaurering av dikade våtmarker i det boreala landskapet kan leda till negativa miljöeffekter i form av ökad metylering av kvicksilver, samt utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Genom en omfattande provtagning av orörda, dikade och restaurerade våtmarksobjekt kommer dessa biogeokemiska effekter att kartläggas både i tid och i rum.

Projektet leds av institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå. Läs mer på deras webbsida: Restaurerade våtmarker - punktkällor för metanavgång och kvicksilvermetylering?

Från institutionen för vatten och miljö medverkar Stefan Bertilsson och Kevin Bishop.