RiskMix - Riskbedömning av kemikalieblandningar

Senast ändrad: 09 januari 2023
Vattenyta. Foto.

Exponering för kemikalier och kemikalieblandningar utgör en risk för miljön och människors hälsa. Att förstå riskerna för exponering för kemiska blandningar är därför viktigt. Det centrala fokuset för RiskMix är utvecklingen av RiskMix-strategin, en strategi för att uppskatta den ackumulerade toxiciteten och risken för exponering för komplexa kemiska blandningar.

Projektet leds av Stockholms universitet och de andra partnerna är SLU, Umeå universitet och Vrije Universiteit Amsterdam.

Från Vatten och miljö deltar bland annat forskaren Oksana Golovko. Hon kommer att vara ansvarig för kemiska analyser av serumprover.

Läs mer om RiskMix på projektets webbplats: RiskMix – Risk assessment of mixtures (Stockholms universitets webbplats).