Maria Tunberg

Senast ändrad: 23 november 2022
Bild av Maria Tunberg.

Maria Tunberg är sedan 2019 knuten till Epok på deltid för att arbeta med frågor om ekologisk produktion och konsumtion ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Maria arbetar på konsultföretaget Analysys Mason och som forskare på Institutionen för ekonomi vid SLU.

Maria har ett långt förflutet på SLU både som student och forskare. Hon tog examen i företagsekonomi med naturresursinriktning och fortsatte, efter arbete med vindkraft och klimatpolitik på energimyndigheten, som forskare och disputerade i företagsekonomi. Avhandlingen handlade om tillväxtprocesser i små och medelstora företag i lantbruks- och livsmedelsbranschen.

På Epok kommer Maria att arbeta med frågor om ekologisk produktion och konsumtion ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på företaget och företagarens roll och utmaningar. Det kan handla om frågor som finansiell resiliens, hur bra rustat företaget är vid exempelvis extremväder. Maria kommer också att arbeta med frågor som rör marknad, konsumenter och innovationer.