Maria Tunberg

Senast ändrad: 19 september 2023
Bild av Maria Tunberg.

Maria Tunberg är sedan 2019 knuten till Epok på deltid för att arbeta med frågor om ekologisk produktion och konsumtion ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Maria arbetar på konsultföretaget Analysys Mason och som forskare på Institutionen för ekonomi vid SLU.

Maria har ett långt förflutet på SLU både som student och forskare. Hon tog examen i företagsekonomi med naturresursinriktning och fortsatte, efter arbete med vindkraft och klimatpolitik på energimyndigheten, som forskare och disputerade i företagsekonomi. Avhandlingen handlade om tillväxtprocesser i små och medelstora företag i lantbruks- och livsmedelsbranschen.

På Epok kommer Maria att arbeta med frågor om ekologisk produktion och konsumtion ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på företaget och företagarens roll och utmaningar. Det kan handla om frågor som finansiell resiliens, hur bra rustat företaget är vid exempelvis extremväder. Maria kommer också att arbeta med frågor som rör marknad, konsumenter och innovationer.

Fakta:

Publikationer

Är det lönsamt att producera ekologiskt?
Sverige har som mål att öka både jordbruksmarken som används till ekologisk produktion och konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. Vad vet vi egentligen om lönsamheten inom ekologisk produktion? I ett nytt faktablad tittar Maria Tunberg från Epok närmare på vad forskare säger om lönsamhet i relation till ekologisk lantbruksproduktion och konsumtion samt beskriver några aspekter centrala för ekonomin på den ekologiska gården.

Hur påverkar coronasituationen ekologiska livsmedelsaktörer?
Hur resilient är det ekologiska lantbruket? Vilka för- och nackdelar jämfört med det konventionella lantbruket har det ekologiska lantbruket vad gäller resiliens och på vilka sätt kan ekologisk produktion bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning vid externa kriser? I en ny rapport från Epok ges en bild av hur aktörer inom ekologisk produktion har påverkats under den pågående pandemin.