Birgitta Johansson

Senast ändrad: 11 december 2023

Birgitta var knuten till Epok fram till 2018.

Birgitta arbetade tidigare som forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara. Hon disputerade år 2000 vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård med en avhandling som handlar om mjölkningsrutiner och samspel mellan ko och kalv.

Efter disputationen var Birgitta anställd av Hushållningssällskapet och arbetade som försöksledare på Tingvalls ekologiska försöksgård i Bohuslän. Eftersom kravet på 100 % ekologiskt foder till idisslare då var aktuellt studerades utfodringseffekter av ekologiska (närproducerade) foderstater på kornas produktion, hälsa och fysiologi. Detta har varit hennes huvudintresse även sedan hon kom tillbaka till SLU 2002.


Kontaktinformation