Birgitta Johansson

Senast ändrad: 25 maj 2016
Birgitta_J.jpg

Birgitta är en av flera forskare som är kopplade till EPOK. Hon ska hjälpa till med forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation på 25 procent av en heltid.

Birgitta arbetar som forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara. Hon disputerade år 2000 vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård med en avhandling som handlar om mjölkningsrutiner och samspel mellan ko och kalv.

Efter disputationen var Birgitta anställd av Hushållningssällskapet och arbetade som försöksledare på Tingvalls ekologiska försöksgård i Bohuslän. Eftersom kravet på 100 % ekologiskt foder till idisslare då var aktuellt studerades utfodringseffekter av ekologiska (närproducerade) foderstater på kornas produktion, hälsa och fysiologi. Detta har varit hennes huvudintresse även sedan hon kom tillbaka till SLU 2002.

För tillfället har hon bland annat ett flerårigt projekt på Götala nöt- och lammköttscentrum som handlar om närproducerade proteinfodermedel till unga kalvar. 


Kontaktinformation

Birgitta Johansson, Forskare FLK
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa/Avdelningen för produktionssystem, SLU
birgitta.johansson@slu.se, 0511-67293

Sidansvarig: karin.ullven@slu.se