Cecilia Sundberg

Senast ändrad: 11 december 2023

Cecilias uppdrag hos Epok handlade om systemanalys av miljöpåverkan och resurshushållning och varade åren 2011–2015.

Cecilia är civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Hon blev teknologie doktor 2005 ooch är anställd som forskare vid Institutionen för energi och teknik. Hennes forskning rör omställning till hållbara tekniska system för försörjning med energi och livsmedel. Hon studerar hur man med ny teknik och kloka systemval kan minska miljöpåverkan, särskilt växthusgasutsläppen, från bioenergi och livsmedelsproduktion i ett livscykelperspektiv, inklusive avfallshantering. Ett projekt handlar om och hur ekologisk produktion kan bli självförsörjande med energi utan att minska livsmedelsproduktionen, och vilka miljökonsekvenser det skulle få. Förutom forskning i Sverige har Cecilia även viss verksamhet i Afrika. Hon är kursansvarig för kursen "Val av energisystem".

Läs mer om Cecilia och hennes forskning


Kontaktinformation