Johan Ascard

Senast ändrad: 10 januari 2022

Johan Ascard var under 2016 kopplad till Epok med fokus på växtskydd i trädgårdsgrödor.