Johan Ascard

Senast ändrad: 03 oktober 2023

Johan Ascard var under 2016 kopplad till Epok med fokus på växtskydd i trädgårdsgrödor.