Rebecka Milestad

Senast ändrad: 05 december 2023

Rebecka Milestad, docent och forskare vid KTH och var knuten till Epok mellan 2018 och 2022. På Epok arbetade Rebecka med frågor som rörde landsbygdsutveckling med särskild fokus på ekologisk produktion.

Rebecka jobbar till vardags på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH men kommer från början från SLU där hon läste till mark/växtagronom och doktorerade inom landsbygdsutveckling om ekologiska gårdars resiliens. Efter avhandlingen har hon fortsatt att forska inom olika projekt på SLU, KTH och på BOKU i Wien (Universität fuer Bodenkultur/University of natural resources and life sciences).

Rebecka har alltid forskat inom ekologiskt och annan alternativ produktion med ett tvärvetenskapligt perspektiv och med samhällsvetenskapliga metoder. Det kan exempelvis handla om relationen stad-land, relationen producent-konsument, lantbrukets bidrag till landsbygdsutveckling eller hur ekologiska och lokala livsmedelssystem fungerar och kan skalas upp med bibehållna kvalitéer.


Kontaktinformation

Rebecka Milestad, Docent
KTH, institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier
rebecka.milestad@abe.kth.se, 08 790 88 25