Ulf Nilsson

Senast ändrad: 06 december 2023

Ulfs uppdrag hos Epok handlade om växtskydd och varade till och med 2015.

Ulf Nilsson var tidigare forskare vid institutionen för Ekologi, Lantbruksentomologi vid SLU men arbetar nu vid FOR, fritidsodlingens riksorganisation. Ulfs specialområde är naturliga fiender till skadeinsekter och alternativa bekämpningsmetoder i lantbruket, dvs metoder som inte är baserade på kemisk bekämpning.

För att avgöra vilka områden som skulle prioriteras inledde Ulf med att göra en enkät för att undersöka kunskapsbehovet. Den kan du ladda ned och läsa här (PDF) Öppnas i nytt fönster.

Ulf representerar FOR i Epoks referensgrupp.

Fakta:

Publikationer

HABITAT MANIPULATION – as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with the focus on insects and mites,Ulf Nilsson, Mario Porcel, Weronika Świergiel och Maria Wivstad, 2016.

Gynna nyttiga insekter med blommande växter, Ulf Nilsson & Karin Ullvén, 2014. En faktaskrift om biologisk bekämpning genom nyttjandet av naturliga fiender.

Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk. Den genetiska mångfalden på våra åkrar och i våra ladugårdar minskar. Dagens växtförädling och husdjursavel är koncentrerad till några få globala företag. Passar de högavkastande sorterna och raserna som står till buds för ekologiskproduktion? Om inte – vad kan vi göra åt det? Ulf Nilsson, Anna Wallenbeck & Stefan Gunnarsson 2015.