Sveriges lantbruksuniversitet

Fortbildning ekologisk produktion

Våren 2019 utlyste Jordbruksverket medel för att bland annat stärka rådgivningen inom den ekologiska primärproduktionen. Utlysningen skedde inom ramen för den åtgärdsplan om att öka ekologisk produktion som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra, i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen.

Nio projekt beviljades medel ur denna utlysning för just rådgivning och kompetensutveckling, däribland Epok som anordnar en högre kurs i ekologisk produktion under 2020. På dessa sidor finns information om den kursen samt aktiviteter från övriga projekt samlade i ett kalendarium.

Högre kurs i ekologisk produktion

SLU ekologisk produktion och konsumtion, Epok, anordnar 2020 en fortbildningskurs för personer verksamma inom ekologiskt lantbruk. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå.

Kalendarium för fortbildningsaktiviteter
Publicerad: 29 mars 2021 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…