Introduktionsdagar - information och schema

Senast ändrad: 04 december 2023

Introduktionsdagarna, 7–8 december 2021, kommer att hållas helt digitala via Zoom. Om någon som angett att den vill gå kursen på plats nu får problem att vara med, hör av dig till oss så försöker vi lösa det. Mer information om Zoom kommer strax innan introdagarna med möjlighet att ha testmöten.

Schema

En del av föreläsningarna kommer att vara på engelska då vi tar in flera internationella föreläsare.

7 december

 

Tid

Ämne

Föreläsare

8:15-8:45

Introduktion

Klara Löfkvist, Johanna Spångberg, Janne Nordlund Othén, SLU Epok

8:45-9:45

Jordhälsa i ekoodling - mikroliv i marken

Hanna Friberg, SLU

10:00-11:00

Jordburna sjukdomar

Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet

11:00-12:00

Nya ekologiska system för växthus

Anna-Karin Rosberg och Beatrix Alsanius, SLU

12:00-12:30

LUNCH

 

12:30-13:30

Växtnäring i växthus

Joelle Herforth-Rahmé Fibl

13:30-14:30

Växtnäring i växthus

Wim Voogt, WUR NL,

14:45-15:45

Biologisk bekämpning Biobest

Felix Wäckers, Biobest

15:45-16:45

Växtbiostimulanter

Jean Young, SLU

 

8 december

 

Tid

Ämne

Föreläsare

8:15-9:15

Nya ekoreglerna

Axel Benediktsson och Pauliina Jonsson, Jordbruksverket

9:15-10:15

Historiskt växtskydd

Inger Olausson

10:30-11:00

Allmänkemikalier

Sara Furenhed, Jordbruksverket

11:00-12:00

Ekologiska växtskyddsmedel (Botanigard, Serenade, NeemAzal, Fibro, Flipper)

Louis Lippens, PCG

12:00-13:00

LUNCH

 

13:00-14:00

Biologiskt växtskydd nyttodjur

Maria Viketoft, SLU

14:00-15:00

Mekanisk ogräsbearbetning

Piet Bleeker, WUR

15:15-15:45

Sammanfattning och avslutning

Klara Löfkvist, SLU Epok