SLU-nyhet

Klimat- och energistrategi för det ekologiska lantbruket

Publicerad: 10 januari 2011

En klimat- och energistrategi för det ekologiska lantbruket. Så heter Ekologiska Lantbrukarnas nya studie om åtgärder inom klimat- och energiområdet för det ekologiska lantbruket. Arbetet har utförts i nära samarbete med LRF.

Strategiska mål som lyfts fram för ekologisk produktion till år 2020 är bland andra:

  • ökad kväveeffektivitet
  • bättre kunskap om kolinlagring
  • minskad energianvändning

Inom alla dessa områden bör SLU kunna bidra med relevant forskning.


Kontaktinformation