SLU-nyhet

Bekämpningsmedel på drift är skadligt

Publicerad: 05 oktober 2011

En ny studie från Kalifornien, publicerad i American Journal of Epidemiology, visar en förhöjd risk för prostatacancer för män som bor eller arbetar nära jordbruksmark som besprutas med metylbromid eller någon av åtta olika klororganiska bekämpningsmedlen.

Denna studie är en av de första som direkt länkar negativa hälsoeffekter till en långtidsexponering av att bo eller arbeta i närheten av besprutad åkermark.

Forskarna uppskattade för varje studiedeltagare en historisk exponering genom drift från besprutningen utifrån historiska bostads- och arbetsadresser och historisk användning av bekämpningsmedlen från ett statligt register för tiden mellan 1974 och 1999.

Exponering för metylbromid medförde en 62% högre risk och exponering för klororganiska bekämpningsmedlen medförde en 64% högre risk att ha utvecklat prostatacancer under 2005/2006.

Det är känt sedan tidigare att yrkesmässig exponering för dessa medel medför förhöjd prostatacancerrisk. Bekämpningsmedlen i fråga är inte längre godkända i Sverige.
 
En annan aktuell studie är den första omfattande studien i USA som undersöker risken för boende nära jordbruksmark att få akuta förgiftningar genom drift av bekämpningsmedel. Forskarna slår fast att även om den totala risken är låg, så är den högre för människor som bor i regioner med intensivt jordbruk. Exempelvis hade invånare i intensiva jordbruksregioner i Kalifornien en 69 gånger högre risk att få akuta förgiftningar genom drift av bekämpningsmedlen jämfört med boende i andra regioner under 1998-2006. Barn hade högre risk än vuxna.
 
Båda studierna visar på samband mellan bekämpningsmedelsdrift från jordbruket och negativa hälsoeffekter för boende i närheten. Detta är en mindre känd och mindre välbeskriven exponeringsväg, jämfört med yrkesmässig exponering och exponering via födan.


Kontaktinformation