SLU-nyhet

Andra utlysningen för CORE Organic II

Publicerad: 05 oktober 2011

Växtförädling och Marknad är de två temana i den andra utlysningen av CORE Organic II. Preliminära ansökningar ska vara inne 16 januari och de fullständiga i mitten av maj. Ansökningsförfarandet sker i två steg där ett urval av de konsortier som lämnat in preliminära ansökningar kommer att bjudas in att skriva fullständiga ansökningar.

De två tematiska forskningsområden som ingår i utlysningen är (på engelska):
1) Plant-breeding - Improvement of production efficiency and agricultural biodiversity within cropping systems by using eco-compatible breeding techniques, and
2) Supporting the development of organic markets.

Formas är Sveriges part i Core Organic II nätverket, och bidrar med 6 miljoner SEK i denna utlysning. Den forskning som Formas finansierar ska vara relevant för näringsutövande med anknytning till ekologisk produktion. Ett uttryck för denna näringsinriktnings prioriterade behov av forskning finns publicerat i det ramprogram för forskning 2010-2012 som tagits fram av CUL (Centrum för Uthålligt Lantbruk) efter samråd med berörda aktörer. Ladda ned ramprogrammet här: Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 2010–2012


Kontaktinformation