SLU-nyhet

Stöd för ekologisk produktion kan ge bättre helhetslösning

Publicerad: 17 oktober 2011

Stöd för ekologisk produktion kan minska risken för oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter i jämförelse med mer direkta åtgärder som exempelvis skatt på gödsel, energi och kraftfoder.

De miljömässiga och ekonomiska effekterna av alternativa policyåtgärder har analyserats i en nyligen publicerad schweizisk studie av Zimmerman m.fl. (2011). Stöd för ekologisk produktion jämförs med specifika miljömässiga policyåtgärder.

Specifika policyåtgärder är teoretiskt mer effektiva men riskerar enligt författarna att medföra oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter. Resultaten tyder på att stöd för ekologisk produktion kan minska risken för oönskade miljömässiga och socioekonomiska sidoeffekter.


Kontaktinformation