SLU-nyhet

Forskningspengar från Jordbruksverket

Publicerad: 20 oktober 2011

Jordbruksverket ska fördela 10 miljoner kronor till nya och pågående projekt inom miljö och ekologisk odling. Sista ansökningsdag är 1 december.

Forskare, organisationer och institutioner kan söka medel för nya och pågående projekt inom följande nationella miljökvalitetsmål:
• ingen övergödning
• ett rikt odlingslandskap
• giftfri miljö

Det finns även pengar att söka för projekt inom ekologisk produktion, förbättrad djurhälsa och Programmet för odlad mångfald. Syftet med projekten ska vara att ge underlag för åtgärder som kan tillämpas direkt.


Kontaktinformation