SLU-nyhet

Glapp mellan attityd till och inköp av ekogrönsaker

Publicerad: 19 oktober 2011

I en ny belgisk studie har man undersökt glappet mellan positiv attityd till och låg konsumtion av ekologiska grönsaker.

Det är känt att det finns ett glapp mellan konsumenters kunskap, attityder och inköp av ekologiska livsmedel. Trots en allmänt positiv attityd är konsumtionen förhållandevis låg. I en ny belgisk studie har detta undersökts i detalj, genom enkäter till konsumenter angående ekologiska grönsaker. Konsumenterna var kunniga och hade en positiv attityd till ekologiska grönsaker. Deras främsta motiv till att konsumera ekologiska grönsaker var att de produceras utan bekämpningsmedel, är bättre för miljön, är hälsosammare, av högre kvalitet och smakar bättre.

De två största hindren mot att köpa ekologiskt var för höga priser och bristande tillgång på varor. Upplevd kunskap om ekologiska varor var korrelerat med konsumtion av ekologiska varor, men faktisk kunskap hade ingen betydelse. Andra faktorer som var korrelerade med konsumtion av ekologiska grönsaker var positiva attityder samt närvaro av barn i hushållet.


Kontaktinformation