SLU-nyhet

Jobba med EPOK

Publicerad: 19 oktober 2011

EPOK söker en projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning, omfattning 50 procent. Samt en forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk, omfattning 25 procent.

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion har under 2011 rekryterat ett antal forskare inom olika ämnesområden för arbete med kommunikation, syntes och initiering av forskning inom ekologisk produktion och konsumtion.

En av våra medarbetare har rekryterats till andra uppdrag och vi behöver återbesätta uppdraget kring växtskydd inom ekologiskt lantbruk. Uppdraget är på 25 % med start tidigast 2011-12-01.

Vi utlyser samtidigt ett uppdrag som projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning. Uppdraget är på 50 % med start tidigast 2011-12-01.

Följande uppdrag utlyses:

Forskare med intresse för växtskydd i ekologiskt lantbruk ref nr: 3399/2011

Projektkoordinator med tvärvetenskaplig inriktning ref nr: 3400/2011


Kontaktinformation