SLU-nyhet

Både grupptryck och objektiv information styr köp av ekologiska produkter

Publicerad: 19 oktober 2011

Belgiska/flamländska konsumenter var villiga att betala mer för ekologiska äpplen när de fick mer information om ekologisk produktion. En annan studie visar att grupptryck har stor betydelse för svenska och danska konsumenters val att köpa ekologisk.

I en studie av Rousseau och Vranken (2011) undersöks i vilken utsträckning tillgång till objektiv information och subjektiv uppfattning påverkar konsumenters betalningsvilja för ekologiskt märkta produkter. De fann bland annat att betalningsviljan för ekologiskt producerade äpplen ökade hos flamländska/belgiska konsumenter efter att de fått ytterligare infomation, prispremien ökade från 25 till 42 procent. Om ytterligare information ökar konsumenters betalningsvilja för ekologiskt märkta produkter har detta betydelse inte bara för priset men potentiellt också för framtida marknadsandelar och policy.
 
Ruiz de Maya m.fl. (2011) undersökte marknaden för ekologiska produkter i åtta europeiska länder utifrån skillnader i värderingssystem i respektive land. De analyserar hur konsumenter använder sig av attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll för att forma sin avsikt att köpa ekologiska produkter. De fann att konsumentbeteende i hög utsträckning styrs av vad andra tycker och tänker (subjektiva normer), något som var speciellt framträdande i Sverige och Danmark.
 


Kontaktinformation