SLU-nyhet

Jordbrukssektorn måste ta itu med kväve- och fosfordilemmat

Publicerad: 25 oktober 2011

IFOAM:s EU-grupp hävdar att den europeiska jordbrukssektorn måste anpassa sig till en växande kväve- och fosforbrist om man vill fortsätta vara produktiv, konkurrenskraftig och miljömässigt ansvarig.

Eftersom energipriserna för produktion av syntetiskt kväve (N) fortsätter att öka, och tillgångarna av brytbar fosfor (P) minskar, blir det alltmer uppenbart att dagens jordbruk inte kan fortsätta på obestämd tid.

Detta hävdar IFOAM:s EU-grupp(1) i ett pressmeddelande inför konferensen  Resource Efficiency and Food Security som hålls i Bryssel, Belgien den 9 november. pressmeddelandet fortsätter:
 
– Att producera mineralgödsel är en mycket kostsam och energikrävande verksamhet, säger Carlo Leifert, professor i ekologiskt jordbruk vid Newcastle University,
– Och problemet upphör inte där. Överdrivet användande av kväve och fosfor har negativa miljökonsekvenser, inklusive utsläpp av växthusgaser från jordbruket. 
 
– Det finns många möjligheter att minska dessa förluster, men hittills har vi sett få åtaganden att använda befintliga tekniker, tillägger Mark Sutton, Centrum för ekologi och hydrologi i Edinburgh och huvudförfattare till European Nitrogen Assessment (ENA).
 
Hur jordbruket kan göras mer effektiv genom att använda dessa alltmer begränsade resurser mer sparsamt och intelligent kommer att behandlas av talare som professor Leifert och professor Sutton vid en konferens i regi av IFOAM: s EU-grupp den 9 november i Bryssel. Konferensen heter Resource Efficiency and Food Security.
 
Ett fokus för konferensen är den viktiga roll ekologiskt jordbruk har även när det gäller andra viktiga resurser såsom vatten och energi. Som Sutton uttrycker det:
– Det finns nu en reell möjlighet för ekologiska lantbrukare att i praktiken visa vägen i kampen för låga utsläpp.

(1)  IFOAM:s EU-grupp representerar mer än 300 av IFOAM:s medlemsorganisationer (IFOAM = International Federation of Organic Agriculture Movements) i EU-27, EU:s kandidatländer och EFTA. Bland medlemsorganisationerna finns: konsument-, lantbrukar- och förädlarorganisationer; forsknings-, utbildnings- och rådgivar organisationer; certifieringsorgan och kommersiella ekologiska företag.

 


Kontaktinformation