SLU-nyhet

Sociala och moraliska skäl att odla ekologiskt

Publicerad: 17 oktober 2011

Icke-ekonomiska aspekter betydelsefulla i valet att producera ekologiskt

I en empirisk studie av franska bönder visar Mzoughi (2011) att sociala och moraliska aspekter är betydelsefulla i valet att producera ekologiskt.

I studien visade det sig att moraliska överväganden gav högre benägenhet att lägga om till ekologisk produktion medan bönder som lade större vikt vid ekonomiska aspekter var mindre benägna att lägga om till ekologisk produktion.


Kontaktinformation