SLU-nyhet

Regeringen ber om nya mål för ekologisk produktion

Publicerad: 14 oktober 2011

I ett regeringsbeslut från den 6 oktober framgår att Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nya mål för ekologisk produktion. Dessa ska ingå i underlaget inför landsbygdsprogrammet 2014–2020 och ska redovisas till regeringen senast den 30 maj 2012.

De tidigare målen för ekologisk produktion sträckte sig fram till 2010. Enligt Jordbruksverkets statistik nådde den ekologiska produktionen inte upp till de tidigare gällande målen. Samtidigt är den inhemska efterfrågan betydligt större än produktionen vilket har lett till en omfattande import av ekologiska livsmedel.


Kontaktinformation