SLU-nyhet

Exponering för bekämpningsmedel under graviditet kan påverka barnets vikt

Publicerad: 30 november 2011

En färsk dansk studie kopplar ihop bekämpningsmedel och viktproblem hos barn. Gravida mödrar som arbetade i växthusodlingar exponerades i sitt arbete för bekämpningsmedel med hormonstörande effekter. Studien visar tydlig påverkan på deras barns vikt och andel kroppsfett.

Under de senaste decennierna har en dramatisk ökning av övervikt hos barn observerats i stora delar av världen. De senaste åren har barnens exponering till hormonliknande miljögifter (endocrine disrupting chemicals, EDC) börjat länkas till övervikten, speciellt när exponeringen sker under graviditeten.

I en ny dansk studie kopplas bekämpningsmedelsexponering under tidig graviditet till både lägre födelsevikt och högre kroppsvikt vid 6-11 års ålder. Blivande mödrar som arbetar i växthusodlingar delades tidigt i graviditeten in i låg-, medel-, och högexponerade. Alla medel- och högexponerade studiedeltagare bytte till arbetsuppgifter med lägre risk eller slutade arbeta på växthus efter en miljömedicinsk rådgivning tidigt under graviditeten. 14 av de 21 oftast använda bekämningsmedlen på studiedeltagarnas arbetsplatser har tidigare visat hormonstörande effekter i olika experiment på celler.
 
I genomsnitt hade barnen till högexponerade mödrar 173g lägre födelsevikt än barnen till lågexponerade mödrar. Barn till medelexponerade mödrar hade 139g lägre födelsevikt än barnen till lågexponerade mödrar. (Allt detta efter justering för graviditetens längd, barnens kön, och moderns rökning.) Barn till medel- eller högexponerade mödrar hade högre andel kroppsfett vid 6-11 års ålder än barn till lågexponerade mödrar.
 
Författarna drar slutsatsen att även kortvarig yrkesmässig exponering till moderna (icke-långlivade) bekämpningsmedel under graviditeten kan ha långvariga negativa följder för barnen.
 
Bekämpningsmedel med misstänkta endokrina (=hormonstörande) effekter är vanliga idag även i svensk jordbruk. Hormonliknande egenskaper har börjat ingå i EU:s riskbedömning av bekämpningsmedel sedan sommaren 2011, vilket innebär att det kommer att användas misstänkt hormonliknande bekämpningsmedel i EU under minst 10 år framöver.


Kontaktinformation