SLU-nyhet

Danmarks mål är 60 procent ekologisk mat i offentliga kök

Publicerad: 14 november 2011

Økologisk Landsforening rosar livsmedelminister Mette Gjerskovs mål om 60 procent ekologisk mat i offentlig sektor i Danmark. Målet ingår i den kommande budgeten och pengar finns avsatta för att ge kommuner och landsting råd och ekonomiskt stöd.

Varje dag serveras 500 000 måltider i den offentliga sektorn i Danmark. I framtiden ska 60 procent av maten på danska sjukhus, skolor, äldreboenden och andra offentliga institutioner vara ekologisk. Regeringen har satt av 72 miljoner danska kronor under två år för att bland annat ställa om offentliga kök till att bli ekologiska.

– Ekologisk produktion ger så många fördelar för samhället att det är naturligt att staten köper ekologiskt för att säkerställa naturen och dricksvattnet. Det är glädjande att den nya regeringen låter löften följas av konkret handling, säger Paul Holmbeck, chef för Økologisk Landsforening som har både ekologiska lantbrukare, konsumenter och företag som medlemmar.

– Omläggning av offentliga kök kommer att medföra omläggning av jordbruksmark till ekologisk produktion i en omfattning som vida överstiger vad vi har sett de senaste 10 åren, säger Paul Holmbeck.

Ekologisk och nyttig mat på vårdhem, sjukhus och skolor
Ministern kommer att backa upp med resurser till omläggning av storkök. Erfarenheter visar att man kan servera både nyttigare och ekologisk mat inom befintlig budget eftersom man minskar svinn, köper råvaror som är i säsong och använder mer grönsaker och mindre kött.

– Det finns behov av fler kloka välfärdslösningar som denna, där man uppnår flera mål samtidigt. De offentliga köken blir drivande i utveckling av både ekologisk produktion och folkhälsa och samtidigt är det ett kompetenslyft för stressad kökspersonal, säger Paul Holmbeck

– Erfarenheter från Köpenhamns och Albertslunds kommuner visar att det verkligen tar fart när det fastställs konkreta politiska mål för omläggning av offentliga kök. Det är också mycket positivt att regeringen hjälper kommuner och landsting med rådgivning och medfinansiering av omläggningskostnader, säger Paul Holmbeck.


Kontaktinformation