SLU-nyhet

Ekologiskt jordbruk är mer än regelverk

Publicerad: 01 november 2011

Gunnar Rundgren var tydlig med att ekologiskt jordbruk inte är uthålligt som det ser ut idag, men det är inget annat jordbruk heller. Dessutom är ekologiskt jordbruk så mycket mer än det jordbruk som ryms inom de regelverk som satts upp för certifieringen.

Det var omkring åttio personer som trängdes i Ultuna Studentkår den 31 oktober när Gunnar Rundgren berättade om ekologiskt jordbruk på ett lunchseminarium ordnat av EPOK.

Han gick snabbt igenom sin egen bakgrund som ekologisk lantbrukare på Torfolk gård i Värmland som också har förädling av ekologisk saft och sylt. Därefter pratade han mer om sitt internationella engagemang i International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

Vi fick höra om arbetet med att ta fram principerna för ekologiskt lantbruk som IFOAM jobbade med under flera år. Gunnar visade också hur olika ekologisk produktion och försäljning ser ut runt om i världen. Det stod klart att Sverige ligger efter när det gäller flera marknadslösingar. Till exempel har man i Japan haft prenumerationssystem på ekologisk mat i lådsystem sedan väldigt många år tillbaka.

Gunnar tog också upp frågan om hur maten ska räcka till världens växande befolkning. Han menade att det inte handlar om val av odlingssystem utan om fördelning av resurser.
– Rika människor har alltid haft mat, och det är ofta så att de som svälter själva är jordbrukare, se bara på hur våra torpare hade det för drygt hundra år sedan, sade Gunnar.

Seminariet med Gunnar Rundgren finns på hemsidan under Webb-TV. Se den gärna.


Kontaktinformation