SLU-nyhet

Framtidens lantbruk lyfte fram ekoforskning

Publicerad: 03 november 2011

Det var forskningsprojekt som finansieras genom riktade anslag till ekologisk produktion som lyftes fram när Framtidens lantbruk hade sin endagskonferens den 18 oktober.

Framtidens lantruk som är ett av fyra nya tvärvetenskapliga framtidsprogram inom SLU visade upp en sjudande aktivitet. I publiken på omkring 70 personer fanns en blandning av SLU-folk, rådgivare och folk från departement, myndigheter och näringsliv.

På eftermiddagen presenterades tre dockade forskningsprojekt, alla tre finansieras genom de riktade forskingsanslag som går till ekologisk produktion och konsumtion. Forskningsprojekten är:

  • Avelsstrategier för ekologisk husdjursproduktion. AgrD. Therese Ahlman, Husdjursgenetik, SLU. Finansieras av Formas
  • Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna. Fil Dr. Georg Carlsson, Agrosystem, SLU. Finansieras av SLU Ekoforsk
  • Multifunktionalitet i jordbrukssystem, Prof. Jan Bengtsson, Ekologi, SLU. Finansieras av Formas

Fakta:

Läs Nora Adelskölds utmärkta artikel om konferensdagen


Kontaktinformation