SLU-nyhet

Fördubblad livsmedelsproduktion kanske inte behövs

Publicerad: 30 november 2011

Behovet av ökad livsmedelsproduktion, i storleksordningen 70 eller 100 procent, för att föda en befolkning på 9 miljarder år 2050 florerar som en oemotsagd sanning i många sammanhang. Isobel Tomlinson på brittiska Soil Association ifrågasätter detta i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel.

Isobel Tomlinson hävdar att siffrorna kommer ifrån ett ”business-as-usual”-scenario i FAOs uträkningar och inte ska ses som ett önskvärt utfall, då en sådan ökning av produktionen skulle få stora konsekvenser för bland annat folkhälsan (överföring av en västerländsk kosthållning till utvecklingsländer) och klimatförändringarna (stor ökning av animaliekonsumtionen globalt).

Dessutom har man i dessa beräkningar inte tagit hänsyn till att stora förluster sker idag i livsmedelskedjan och att maten är ojämlikt fördelad, skriver Tomlinson. Vidare förespråkar hon i artikeln ett mer agroekologiskt förhållningssätt till livsmedelsproduktionen som innefattar aspekter såsom hållbarhet, resiliens och livsmedelssuveränitet (”food sovereignty”).


Kontaktinformation