SLU-nyhet

Ekonomiska kalkyler för ekoproduktion uppdaterade

Publicerad: 15 december 2011

Agriwise – en webbaserad tjänst för ekonomisk planering och rådgivning – har nu uppdaterat de så kallade områdeskalkylerna för olika produktionsgrenar. För ekologisk produktion finns bland annat kalkyler för höstvete, vårkorn, havre, ärtor och vall samt för mjölkkor, slaktsvin och värphöns.

Agriwise är ett utvecklingssamarbete mellan SLU, Landshypotek, LRF Konsult samt Swedbank som drivs vid institutionen för ekonomi på SLU. Ett abonnemang på Agriwise ger tillgång till en databas med priser, forsknings- och försöksresultat, områdeskalkyler för cirka 600 produktionsgrenar samt ett driftsplanprogram som ger en helhetsbild av lantbruksföretagets ekonomi. Agriwise erbjuder också kurser om kalkylering och driftplanering samt genomför utredningar och uppdrag. 


Kontaktinformation