SLU-nyhet

Betalningsviljan varierar för olika produkttyper

Publicerad: 15 december 2011

En ny studie har försökt svara på varför marknadsandelarna för ekologiska produkter är relativt små, trots att många av de attribut som förknippas med ekoprodukter är starkt efterfrågade av konsumenter ("miljövänlighet", "naturlighet", mindre processat etc).

Det visar sig att  konsumenters uppfattning och betalningsvilja varierar stort för olika typer av produkter som marknadsförs som ekologiska. Lustbetonade ekologiska produkter som t.ex. choklad, alkohol eller kakor förknippas av konsumenter med lägre kvalitet än deras konventionella motsvarigheter.


Kontaktinformation