SLU-nyhet

Dofter ska ersätta bekämpningsmedel för äpplen

Publicerad: 28 december 2011

Skadeinsekter kan vara ett stort problem i äppelodlingar. Rönnbärsmal och vecklare kan i värsta fall förstöra hela skörden. Istället för att bara använda bekämpningsmedel mot skadegörarna ska forskare från SLU utveckla integrerade bekämpningsstrategier som bygger på doftämnen.

Forskarna vill ta hjälp av feromoner, signalsubstanser som används för kommunikation inom samma art, och kairomoner, som används för kommunikation mellan olika arter, för att freda äppelodlingar.

I projektet ska forskarna utveckla kairomonfällor för att beräkna rönnbärsmalens förflyttningar och populationsstorlek. Dessutom ska fällor kunna fånga stora mängder rönnbärsmal. Man vill också hitta växter som lockar till respektive avskräcker rönnbärsmalen från äggläggning.

Forskarna ska också ta fram en feromonbaserad teknik som ska förvirra fem vecklararter vid äppelodlingarna. Den samlade informationen ska sammanställas i en databas och användas vid registrering av nya behållare, dispensrar, för signalsubstanserna.

Forskningsprojektet beräknas vara klart 2015 och finansieras med drygt 3 miljoner kronor över tre år genom Stiftelsen Lantbruksforskning.

Delar av projektet kommer att genomföras i samarbete med Bioforsk i Norge, CBC Biocontrol i Italien och Shin-Etsu Chemical Ltd. i Japan.

Fakta
Projektets namn: ”Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot skadeinsekter i äpple i samverkan med odlare, rådgivare, feromonproducenter och forskare, H1156188

Stiftelsen Lantbruksforsknings program för trädgårdsforskning finansieras med återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas 5 nya projekt finansiering med totalt 8 765 000 kronor. Dessutom har 9 pågående projekt fått fortsatt finansiering med 3 272 000 kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges trädgårdsodlare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft. 


Kontaktinformation