SLU-nyhet

Rapsolja mot hallongallkvalster

Publicerad: 12 december 2011

Behandling med en blandning av rapsolja och såpa på hösten kan begränsa förekomsten av hallongallkvalster. Det ger gott hopp om att ta fram en växtskyddsstrategi för kontroll av hallongallkvalster vid ekologisk odling av hallon.

Angrepp av hallongallkvalster (Phyllocoptes gracilis) är ett problem vid odling av sommarhallon. Den populära sorten Glen Ample angrips lätt av hallongallkvalster. Symptomen är gula fläckar på bladen och både avkastningen och bärkvaliteten försämras.

Under hösten har olika bekämpningsstrategier mot hallongallkvalster testats vid Rånna försöksstation i Skövde. Rapsolja med tillsats av såpa samt svavel testades i en odling av ekologiska sommarhallon. Behandlingarna var fyra besprutningar med 2 % rapsolja+såpa eller två besprutningar med 4 % rapsolja+såpa, eller fyra besprutningar med 1,5 % svavel. Besprutningarna utfördes under perioden september–oktober. Provtagning i slutet av oktober visade att förekomsten av hallongallkvalster i knopparna hos Glen Ample signifikant reducerades av 4 % rapsolja+såpa .

Försöket visar att det är möjligt att reducera mängden av hallongallkvalster under hösten med en relativt hög koncentration av rapsolja med såpa. Även norska studier har visat goda resultat av sprutning med rapsolja mot hallongallkvalster. Vidare utveckling av metodiken behövs emellertid för att få optimal effekt. De försök som redan är gjorda visar att möjligheterna verkar vara goda för att ta fram en växtskyddsstrategi för kontroll av hallongallkvalster vid ekologisk odling av hallon.


Kontaktinformation