SLU-nyhet

SLU EkoForsk – 19 miljoner 2011–2013

Publicerad: 03 februari 2011

SLU EkoForsk har nu beviljat projektanslag för 2011–2013. Femton projekt får dela på drygt 19 miljoner. Det största anslaget går till Pekka Huhtanen och forskning kring optimering av proteinfoder i ekologisk mjölkproduktion.

Fem av de femton forskarna som fått anslag har tidigare haft anslag från EkoForsk, dessa är Lars Andersson, Birgitta Båth, David Hansson, Anneli Lundkvist och Eva Spörndly.

SLU EkoForsk initierades 2002 och utgör en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige.

Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.


Kontaktinformation