SLU-nyhet

Klimatpåverkan från brasilianskt nötkött omvärderat

Publicerad: 21 mars 2011

Ökad export av brasilianskt nötkött leder indirekt till avskogning i Amazonas. Exportköttets klimatpåverkan är mycket större än vad som idag anges, visar ny forskning från Chalmers och SIK som publicerats i Environmental Science och Technology. Forskarna kräver nu att även indirekta markeffekter räknas in när man avgör en produkts klimatavtryck.

(Nyheten hämtad från SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB)

– Tar man inte med det riskerar man att föra fram fel signaler till beslutsfattare och konsumenter. Man gör sig helt enkelt skyldig till att underskatta de klimateffekter som brasilianskt kött ger, säger Sverker Molander, biträdande professor i Miljösystemanalys och en av forskarna bakom artikeln.

...

Koldioxidutsläpp i samband med avskogning står idag för tio procent av de totala utsläppen globalt. En allt större efterfrågan på mer foder, biobränsle och mat, framför allt kött, skapar behov av ytterligare jordbruksmark vilket leder till avskogning och ännu större utsläpp.

– I grunden är problemet att vi äter mer och mer kött. För varje nytt kilo vi äter så ökar risken för avskogning, säger Christel Cederberg, en annan av artikelförfattarna, verksam vid både Chalmers och SIK.

Det brasilianska jordbruksministeriet har satt som mål att fördubbla exporten av nötkött det närmaste decenniet. Samtidigt ökar också världens efterfrågan på biodiesel och etanol som tillverkas av soja och sockerrör i landets södra delar. Det har fått markpriserna där att stiga. Många kreatursuppfödare säljer sin dyra betesmark till soja- och sockerrörsodlare för att köpa större marker i landets billigare norra del.

– Till 2050 förväntas världens köttkonsumtion att öka med uppemot 80 procent vilket kräver mer betesmark och ökad sojaodling. Lägg därtill en ökad efterfrågan på mark för att producera bioenergi. Yteffektiviteten kan inte bara öka och öka. Hur man än vrider och vänder på prognoserna leder de till förändrad och ökad markanvändning, säger Christel Cederberg.


Kontaktinformation